Aktuelt i Amager Vest

Aktuelt i amager vest

Vi arbejder for, at Amager Vest danner den bedst mulige ramme for bydelens borgere. Derfor arbejder vi for en byudvikling, der giver plads til både mennesker og natur og skaber de bedste rammer for børneliv, kulturliv, dyreliv, erhvervsliv. Det kalder vi plads til liv.

Her kan du følge med i vores aktuelle projekter i og for bydelen, blive opdateret på nyheder og lokale høringer, samt vores møder, arrangementer og aktiviteter.