Lokalplaner

Lokaludvalget, såvel som borgere kan deltage i processen når der udarbejdes lokalplaner for et område i bydelen. En stor del af Københavns Kommune og herunder Amager Vest er omfattet af lokalplaner som løbende revideres, forhandles og sættes i høring.

Københavns Kommunen har pligt til at udarbejde lokalplaner i områder, som skal bebygges og som ikke tidligere har været reguleret af en lokalplan.

Tilsvarende har Københavns Kommunen pligt til at lave en nye lokalplaner, hvis der skal ske større nedrivninger med henblik på eksempelvis etablering af et nyt boligområde, anlægning af omfartsvej i byzone og opførsel af højhuse, hotelbyggerier eller lignende.

Lokalplaner kan altså ændres ved at der vedtages en ny, som led i større ændringer i området.

For at der kan blive vedtaget en lokalplan, skal Borgerrepræsentationen først udarbejde forslag til lokalplanen, hvorefter forslaget skal offentliggøres for de berørte borgere, der har mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Det samme gør sig gældende for Lokaludvalget Herefter kan kommunen vedtage den nye lokalplan. Den nye lokalplan erstatter altså den eksisterende lokalplan, der ophæves, når den nye vedtages. 

Se gældende lokalplaner samt forslag til nye her på Københavns Kommunes hjemmeside