Stofindtagelsesrum på Sundholm

Hvis vi skal opnå sammenhængskraft og godt naboskab på Sundholm, kræver det, at vi er bedre til at tage hånd om den gruppe, der befinder sig på kanten af samfundet.

Et af lokaludvalgets kerneprojekter omhandler et stofindtagelsesrum på Sundholm. Her på siden kan du læse om projektets historie, seneste nyt samt tilhørende bilag.

Seneste nyt

I aftalen om Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 200.000 kroner til en screening af en mulig placering for stofindtagelsesrummet på baggrund af et indspil fra lokaludvalget.

Senere i 2022 har lokaludvalget medtaget stofindtagelsesrummet i dets indspil til budgetforhandlingerne 2023. Men da der pt. er uafklarede forhold om lokaler på Sundholm, er projektet blevet udskudt, og behandles først i forbindelse med Overførselssagen 2022-2023.

Om projektet

Sundholm er samlingspunkt for mange forskellige borgere. En gruppe på ca. 300 er socialt udsatte, hvoraf mange er hjemløse, psykisk syge, stofmisbrugere eller alkoholikere.

Stofmisbrugerne på Sundholm har ikke adgang til et stofindtagelsesrum med sundhedsfagligt personale. Som resultat af dette er der fundet sprøjter og kokain på området. Især Amager Fælled Skole er meget udsat, da der jævnligt er fundet kanyler i skolegården, og problemet er stigende.

Stofmisbrugerne på Sundholm fixer på områdets eneste offentlige toilet og rundt omkring på området. Det kan have fatale konsekvenser for stofmisbrugerne og udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn og voksne, der færdes på Sundholm.

Derfor arbejder vi for et nyt stofindtagelsesrum på Sundholm. Med det kan vi sikre et hygiejnisk miljø for stofindtagelse og mindske risikoen for smitte med hiv, leverbetændelse og infektioner samt standse overdosis-dødsfald blandt stofmisbrugerne. Vi ved fra Vesterbro, at et stofindtagelsesrum øger kontakten til de stofmisbrugere, der er svære at få i tale i forbindelse med helbred, trivsel og misbrugsbehandling.

I vores kamp for stofindtagelsesrummet har vi holdt idéudviklingsmøder med Amagerplanen og Miljøpunkt Amager. 

Vi har desuden været i dialog med Samarbejdsforum Sundholm.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

 

Bilag 1 - Status på socialudvalgets budgetnotater til budgetforhandlingerne 2023 med beskrivelse af sagens status. Se nr. SO16.

Bilag 2 - Overførselssagen 2021-2022 med bevilling af midler til stofindtagelsesrummet. Se nr. SO17

Samarbejdsforum Sundholm består af

Amager Fælled Skole

Herbergscenteret Sundholm

Center for Udsatte Voksne og Familier

Lokalpolitiet Amager

Aktivitetscenteret Sundholm

Fabrikken for Kunst og Design

Frivilligcenter Amager

Foreningshuset Sundholm 8

Københavns Ejendomme & Indkøb

Jobcenter - Arbejdsmarkedcenter Sundholmsvej

Byhaven Sundholm

Amager Vest Lokaludvalg