Udbetaling af underskudsgaranti

For at du kan få udbetalt underskudsgaranti fra Bydelspuljen, skal dit projekt overholde formalia.

Evalueringsskema til udbetaling af underskudsgaranti

Før at du kan få udbetalt penge fra Bydelspuljens underskudsgaranti, skal dit projekt overholde visse formalia. Du skal overholde vores ansøgnings- og regnskabsfrister, og dit projekt kan først starte efter du har modtaget tilsagn om underskudsgaranti. Få et overblik over regler for ansøgning og udbetaling her.

Formalia

 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti – det betyder, at du først får midlerne udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er aflagt et regnskab uden overskud.
 • Arrangementer eller aktiviteter, der opnår støtte, skal nævne Amager Vest Lokaludvalg i ansøgers PR-materiale for aktiviteten – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen.
 • Det er en forudsætning for støtte, at ansøgerne oplyser bredt om arrangementet og ikke kun i lukkede fora eller alene til arrangørernes medlemskreds.
 • Projektet må ikke være påbegyndt når ansøgningen behandles.
 • Aktiviteten skal foregå i det år, som det er beskrevet i ansøgningen

Udbetaling af penge

 • Støtten gives som en underskudsgaranti, og du skal derfor selv lægge ud for dine udgifter. Det er dog muligt, efter aftale med sekretariatet, at få udbetalt 50% af beløbet på forskud.
 • I tilsagnsbrevet informerer vi om regnskabsfristen og øvrige krav for udbetaling af støtten.
 • Regnskabet skal stilles op overfor det budget, du sendte sammen med din ansøgning med en budget-kolonne og en kolonne over projektets faktisk udgifter.
 • Udbetaling af støtte forudsætter at der er en aktiv NemKonto tilknyttet cvr/cpr-nummeret.
 • Når vi har godkendt dit regnskab, udbetaler vi pengene til din NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet dit/jeres CVR-nummer eller telefonisk meddele eventuelt CPR-nummer.

Stikprøvekontrol

 • Husk at gemme dine kvitteringer i op til 12 måneder efter indsendt regnskab.
 • Lokaludvalget foretager løbende stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber.
 • Du skal kunne dokumentere alle de udlæg, som skal dækkes af lokaludvalget. Såfremt du har fået udbetalt midler, men ikke kan dokumentere, at de er blevet brugt som beskrevet i projektet, kan vi kræve, at midlerne tilbagebetales.