Københavns Kommunes logo

Råd og retningslinjer

Når vi behandler ansøgninger til Bydelspuljen, lægger vi blandt andet vægt på, at projektet fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen Amager Vest.

Det lægger vi vægt på i ansøgningen

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge penge til aktiviteter og arrangementer, der foregår i bydelen Amager Vest, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Amager Vest som bydel.

Amager Vest Lokaludvalg støtter almennyttige, non-profit projekter, der er bydelsrelevante og som foregår i bydelen. Projektet skal leve op til værdier som frivillighed, dialog, samarbejde, fællesskab og netværksskabelse. Lokaludvalget prioriterer spirende og nyskabende projekter højt. Dit projekt behøver ikke leve op til alle kriterier, men lokaludvalget lægger vægt på følgende:

At der er en høj grad af frivilligt engagement i projektet

At projektet skaber og/eller styrker netværk i bydelen Amager Vest:
1) projektet gennemføres i samarbejde mellem flere af bydelens borgere og/eller grupperinger, som ikke normalt samarbejder
2) at projektet lægger op til aktiv deltagelse og ikke blot byder på underholdning

At antallet af deltagere står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb

I øvrigt opfordrer vi ansøgere at lade sig inspirere af lokaludvalgets Bydelsplan og lokaludvalgets arbejde generelt

Hvad støtter vi som udgangspunkt ikke?

 • Amager Vest Lokaludvalg støtter som udgangspunkt ikke følgende:
 • Anlægsudgifter og driftsudgifter
 • Studierejser, studie- og ferieophold
 • Politiske eller religiøse projekter, der har forkyndende karakter, eller har til formål at hverve tilhængere til en partipolitisk forening eller religiøs organisation.
 • Projekter med et kommercielt formål.
 • Fester og arrangementer af privat karakter, der alene eller i væsentlig grad henvender sig til den ansøgende forenings medlemmer.

Formalia

 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti til arrangementer
 • Projekter, der opnår støtte, skal nævne Amager Vest Lokaludvalg i ansøgers PR-materiale for projektet – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen.
 • Det er en forudsætning for støtte, at ansøgerne orienterer bredt om projektet og ikke kun i lukkede fora eller alene til arrangørernes medlemskreds.
 • Projektet må ikke være påbegyndt når ansøgningen behandles.
 • Ved projekter, der løber hen over årsskiftet, skal budgettet opdeles i to, så det viser hvilke midler, der bruges i fx. 2023 og 2024.

Bæredygtighed

Københavns Kommune arbejder for et mere bæredygtigt København. Her er forslag til simple tiltag, der kan tænkes ind både før, under og efter afholdelsen af arrangementer, aktiviteter og projekter i byen: 

Gør dit arrangement bæredygtigt