Københavns Kommunes logo

Formalia og udbetaling

For at du kan få tildelt og udbetalt penge fra Bydelspuljen, skal din ansøgning og dit projekt overholde visse formalia.

For at du kan få tildelt og udbetalt penge fra Bydelspuljen, skal din ansøgning og dit projekt overholde visse formalia. Du skal overholde vores ansøgningsfrister, og dit projekt først starte efter vi har behandlet din ansøgning og støtten gives som en underskudsgaranti. Få et overblik over regler for ansøgning og udbetaling.

Formalia

 • Al støtte tildeles som underskudsgaranti – det betyder, at du først får midlerne udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er aflagt et regnskab uden overskud.
 • Arrangementer eller aktiviteter, der opnår støtte, skal nævne Amager Vest Lokaludvalg i ansøgers PR-materiale for aktiviteten – sidstnævnte skal gøres bredt i bydelen.
 • Det er en forudsætning for støtte, at ansøgerne oplyser bredt om arrangementet og ikke kun i lukkede fora eller alene til arrangørernes medlemskreds.
 • Projektet må ikke være påbegyndt når ansøgningen behandles.
 • Aktiviteten skal foregå i det år, som det er beskrevet i ansøgningen

Udbetaling af penge

 • Støtten gives som en underskudsgaranti, og du skal derfor selv lægge ud for dine udgifter. Det er dog muligt, efter aftale med sekretariatet, at få udbetalt 50% af beløbet på forskud.
 • I tilsagnsbrevet informerer vi om regnskabsfristen og øvrige krav for udbetaling af støtten.
 • Regnskabet skal stilles op som det budget, du sendte sammen med din ansøgning med en budget-kolonne og en kolonne over projektets faktisk udgifter
 • Udbetaling af støtte forudsætter at der er en aktiv NemKonto tilknyttet cvr/cpr-nummeret.
 • Når vi har godkendt dit regnskab, udbetaler vi pengene til din NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet dit CVR- eller CPR-nummer  fra det offentlige

Stikprøvekontrol

 • Husk at gemme dine kvitteringer i op til 12 måneder efter indsendt regnskab.
 • Lokaludvalget foretager løbende stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber.
 • Du skal kunne dokumentere alle de udlæg, som skal dækkes af lokaludvalget. Såfremt du har fået udbetalt midler, men ikke kan dokumentere, at de er blevet brugt som beskrevet i projektet, kan vi kræve, at midlerne tilbagebetales.