FAQ om Bydelspuljen

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar til vores bydelspulje.

Spørgsmål og svar til Bydelspuljen

Vis alle

Skal jeg selv lægge ud for udgifterne?

Ja. Ansøger lægger selv ud for udgifterne til projektet. Der er dog mulighed for at få 50% af det bevilgede beløb udbetalt i forskud. Tag kontakt til sekretariatet, hvis du ønsker at få forudbetalt halvdelen af støtten.

Hvad er underskudsgaranti?

Får du/I støtte, er det altid i form af en underskudsgaranti. Dvs. at du/I først får midlerne udbetalt, når projektet er afsluttet, og der er aflagt et regnskab uden overskud.

Det vil sige, at når aktivitetens regnskab gøres op, så dækker lokaludvalget kun udgifter op til at regnskabet går i nul - til trods for at lokaludvalget kan have bevilget et større beløb i støtte til aktiviteten.

Underskudsgarantien dækker kun de forventede og faktiske udgifter, som du har haft. Du kan altså ikke få dækket udlæg, som ikke er anført i dit budget. Af samme grund kan det være en fordel at have en post i budgettet til "uforudsete udgifter", så du ikke risikerer selv at skulle betale for udlæg, som har været nødvendige for udførelsen af projektet. I budgettet vil "uforudsete udgifter" typisk være op til 10% af det samlede budget.

Støtter puljen driftsmidler?

Nej, puljen støtter ikke driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde

Kan jeg søge penge til honorar og løn?

Ja, du kan søge penge til honorar og løn. Men, udgifter til løn og honorarer skal udgøre en mindre del af projektets budget

Kan jeg søge penge til anlæg?

Nej, Bydelspuljen støtter ikke større anlægsprojekter eller rent byggeri: Anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en forenings, institutions eller forvaltnings eksisterende primære drift og/eller normale anlægsområde

Mit projekt strækker sig over to år – kan jeg stadig søge?

Ja, det kan du. Men, ved projekter der løber hen over årsskiftet, er det vigtigt at budgettet opdeles i to, så det viser hvilke midler, der bruges i fx. 2021 og 2022. Lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret, og vi skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

Hvad gør jeg hvis der sker ændringer i mit projekt?

Hvis der sker der ændringer i dit projekt, skal du give os besked straks, og vente på svar fra os. Støtten udbetales som udgangspunkt kun så længe projektet udføres som beskrevet i ansøgningen.

Kan jeg søge støtte til et afsluttet projekt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden beslutningstidspunktet. Dette betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger bagefter lokaludvalgsmødet, hvor beslutninger om tildeling af støttemidler tages.