Erik Vittrup Christensen

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Erik er valgt ind som repræsentant for Grundejerforeningen Havnestad.

Om Erik

Jeg har arbejdet med borgerinddragelse i lokaludviklingen hele mit liv som FN rådgiver/ekspert i mange lande. Mit arbejde har hovedsageligt været i slumområder i Latinamerika, men også i kriselande som Kosovo, Haiti og Syrien. Det arbejde spænder fra projektudvikling og træning i lokalsamfund til politisk rådgivning af kommuner og regeringer. 

Jeg har med egen øjne set den enorme værdi af dette arbejde i så mange sammenhænge, at jeg følte det naturligt at engagere mig lokalt, nu hvor jeg er pensioneret og bor i området. Borgerdeltagelse er stadig i underskud i vores område, og nogle steder er det ligefrem modarbejdet aktivt. 

Derfor er min hjertesag at skubbe til en bredere borgerdeltagelse omkring lokaludviklingen i hele Amager Vest. Der er mange projekter, der positivt kan styrkes af et aktivt borgerengagement.