Annelee Valino

Medlem af Amager Vest Lokaludvalg

Annelee er politisk udpeget repræsentant for Liberal Alliance.