Workshop om Storbyhave ved Majporten

Hvad synes du, at en storbyhave ved Majporten skal indeholde?

Center for Park og Natur, Københavns kommune og Amager Vest Lokaludvalg afholder en workshop, hvor du kan komme med idéer og forslag til den kommende storbyhave.  På workshoppen deltager også det landskabsarkitektfirma, som skal være rådgiver på opgaven. Projektet skal bl.a. tegnes ud fra de idéer og den dialog der kommer frem under mødet, så vi opfordrer alle interesserede til at deltage denne aften.

Storbyhaveprojektet er del af en større strategi for et grønnere København, som vil fokusere på at gøre byen mere grøn. Både for den rekreative værdi, men også som en del af klimatilpasningen og for den biologiske mangfoldighed. Der er allerede igangsat flere storbyhaver, træplantninger, grønne tage mm. rundt omkring i København.

Workshoppen afholdes på  Café ”Under Elmene” Under Elmene 13, den 9. maj kl. 18:30 til ca. 21:00  Der vil være kaffe, te og forfriskninger undervejs. Vel mødt!