Vil du have et træ?

København skal være en endnu grønnere by at bo og færdes i.

Hovedstaden skal være en by, hvor man hele tiden kan se grønt, når man bevæger sig rundt. Målet er at plante 100.000 flere træer frem mod år 2025. Det er næsten et træ for hver femte københavner. Kommunen planter lige nu nye træer i parkerne og langs veje.

Men der er også brug for, at borgere, virksomheder og institutioner planter træer.

Du kan stadig søge om at få et ‘partnerskabstræ’. Partnerskabet består i, at Teknik- og Miljøforvaltningen (helt eller delvist) betaler for de træer, du planter.

I Amager Vest Lokaludvalg elsker vi træer. Men hvor skal de plantes?