Vil du have en grøn klimavej?

En vej er ikke bare en vej. Den kan være et mødested, et grønt rum og et sted, hvor vandet ledes hen, når regnen styrter ned.

Går I med ønsker eller planer for, hvordan jeres vej bliver renoveret eller bare bliver bedre, grønnere og rarere? Vidste du, at grundejerforeninger, vejlaug og gadelaug på private fællesveje kan søge forsyningsselskabet HOFOR om medfinansiering af grønne vejløsninger, der kan håndtere regnvand?

Giv os jeres bedste bud på, hvordan jeres vej kan klare regnvandet samtidig med, at I også får opfyldt jeres andre ønsker for vejen. I har mulighed for at vinde 40.000 til konsulentbistand, så jeres ansøgning om medfinansiering bliver endnu bedre.

Konkurrencen er arrangeret af Miljøpunkt Amager, Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg og Sundbyernes Grundejerfællesskab. Samarbejdet gennemføres som led i bydelsplanarbejdet i begge lokaludvalg, hvor klimatilpasning er et af fokusområderne.

Herunder kan I læse mere om, hvordan I deltager i konkurrencen, og hvad dommerkomitéen lægger vægt på.

Hvordan ser jeres grønne klimavej ud?

Denne konkurrence er en invitation til at hjælpe hinanden med at løse de klimaudfordringer, vi sammen står overfor. I konkurrencen skal I forestille jer, hvordan jeres grønne klimavej kunne se ud.  Det er oplagt at tage udgangspunkt i din egen vej. En grøn klimavej er indrettet sådan, at vejen og dens omgivelser kan tage imod regnvandet.

Klimasikring af vejen kan nemt gå hånd i hånd med forskønnelse af vejen. I kan skabe et skønnere lokalområde, invitere fuglekvidder og sommerfugle indenfor, øge trafiksikkerheden, og gøre vejen grønnere og sjovere at færdes og opholde sig på. Ved at kombinere disse løsninger kan I skabe et attraktivt byrum, som både kan håndtere nogle af fremtidens klimaudfordringer, og som giver jer herlighedsværdi til jeres ejendomme.

Lige meget om I vinder eller ej, er det muligt at søge om at få finansieret en del af udgifterne til en grøn klimavej. Det kræver, at vejen og ændringerne har en vis størrelse og ligger i et område, hvor det kan gøre en forskel for den fælles klimatilpasning af København. Læs mere om medfinansiering i vejledningen ”Skab en grøn og klimavenlig vej i jeres område” som kan fås hos Miljøpunkt Amager.

Sådan deltager I

I skal lave en kort projektskitse med følgende punkter:

• Beskriv formålet med projektet

• Beskriv muligheder og ønsker for projektet

• Beskriv den nuværende anvendelse af vejen

• Beskriv hvilke regnvandsløsninger I ønsker

• Tegn to skitser af den grønne klimavej

De tre bedste forslag udpeges i midten af december af en dommerkomité bestående af repræsentanter fra HOFOR, Københavns Kommune, Amager Vest Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og Sundbyernes Grundejerfælleskab.

De tre bedste forslag går videre i en runde nummer to, og den endelige vinder udpeges i maj 2014.

I første runde lægger dommerkomitéen vægt på:

• At forslaget har en reel værdi som klimatilpasning på en konkret vej

• At forslaget er realistisk og kan realiseres på en privat fællesvej i Amager Øst eller Vest

• At forslaget har en værdi for beboerne på den konkrete vej

I anden runde lægger dommerkomitéen vægt på:

• At dommerkomitéens bemærkninger fra første runde er forsøgt indarbejdet

• At forslaget har opbakning fra grundejerforeningen, vej- eller gadelauget på den konkrete vej

Præmie på 40.000 kr.

Præmien er 40.000 kroner til en rådgiver, der kan hjælpe med ansøgningen om medfinansiering, så I kan gennemføre projektet og få en grøn klimavej.

Lige meget om I vinder konkurrencen eller ej, er det muligt at søge om at få finansieret en del af udgifterne til en grøn klimavej. Læs hvordan i vejledningen “Skab en grøn og klimavenlig vej i jeres område – Vejledning til at søge medfinansiering ved renovering af private fællesveje, hvor regnvand håndteres lokalt”, som kan rekvireres hos Miljøpunkt Amager.

Vi glæder os til at se jeres forslag!