Velbesøgt borgermøde om Bella Kvarter

I januar inviterede lokaludvalget til borgemøde om det nye Bella Kvarter. Der er lavet en lokalplan for kvarteret, som indeholder muligheder for at bygge boliger og erhverv og for at videreudvikle de nuværende konferencefaciliteter.

Borgermødet blev holdt med god udsigt over området i Hotel Bella Sky, og omkring 60 borgere mødte frem for at høre mere og stille repræsentanter fra Teknik- og Miljøforvaltningen og bygherre spørgsmål om udviklingen.

På baggrund af borgermødet har lokaludvalget sendt et høringssvar om lokalplanen til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Institutioner, skole og skybrudssikringEn af de udfordringer der kom frem på mødet, er spørgsmålet om dagsinstitutions- og skolepladser i Ørestad. der er i forvejen lang ventetid på institutionspladser og den planlagte nye skole i Ørestad er allerede fyldt. Lokaludvalget vil gerne opfordre Københavns Kommune til at finde en løsning på problemet og formidle løsningen til borgerne i Ørestad.

Lokaludvalget opfordrer også til, at der indtænkes en plan for afledning og oprensning af regnvand, og anbefaler, at forvaltningen går i dialog med Ørestad Vandlaug om muligheder for at håndtere spildevand.