Vækst, butiksdød eller byliv – Lokaludvalget gør noget for dig!

Amager Lokaludvalg holdt borgermøde d. 11. december for at engagerede københavnere kunne debattere med eksperter, om større butikker medfører vækst, butiksdød eller forringet byliv i Amager Vest.

Københavns Kommune holdt intern forudgående høring i forbindelse med udarbejdelsen af planer for nye regler for større butikker i kommunen. Derfor bad kommunen Amager Vest Lokaludvalg om at sende et høringssvar med frist d. 17. december 2017. Der kommer senere en offentlig høring for alle borgere i København, når Center for Byudvikling i Københavns Kommune har et forslag klart.

Lokaludvalget synes dog, at københavnerne skulle kunne inddrages allerede nu, og derfor holdt vi borgermøde på Ørestad Bibliotek d. 11. december 2017. Der var gang i debatten med Københavns Kommune, Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning og Arne C. Nielsen fra Urban Power. Som du kan læse af overskriften var fokus på handel og forskellige udfordringer for butiksejere men også på byliv.

I Amager Vest vil det kunne påvirke Amagerbrogade og de nye bebyggede områder på Islands Brygge og i Ørestad. Københavnerne havde trodset regn og slud for at sørge for at udviklingen af Amager Vest foregår med viden om lokalområdet. Samtidig blev deltagerne på borgermødet inspireret af oplægsholderne til, hvordan man kan gå til problemer med brancheglidning og manglende handels- og byliv i Ørestad, på Islands Brygge og på Amagerbrogade sammen med Amager Centret.

Du kan læse om emner og problemstillinger, som folk diskuterede på borgermødet her i Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar til Københavns Kommune.