Vækst, butiksdød eller byliv? – Borgermøde d. 11. december

Kom til borgermøde og fortæl kommunen, om større butikker medfører vækst, butiksdød eller påvirker bylivet. Hør mere fra Københavns Kommunes Center for Byudvikling, Per Nyborg fra Institut for Centerplanlægning og Arne C. Nielsen fra Urban Power.

Københavns Kommune er ved at udarbejde planer for nye regler for detailhandel og for større butikker i kommunen. I Amager Vest vil det kunne påvirke Amagerbrogade og de nye bebyggede områder på Islands Brygge og i Ørestad.

Det er vigtigt, at borgere og erhvervsdrivende kommer og fortæller kommunen om deres behov i forhold til planerne om større butikker. Hvis der ikke er balance imellem forskellige behov, kan det få konsekvenser for hverdagen i København, for bylivet, for butiksejernes levebrød og for Københavns vækst og konkurrenceevne.

Hvad er argumenterne for eller imod flere større butikker
Argument imod: Flere større butikker gør det svært for små butikker at overleve, så de må dreje nøglen om.
Argument for: Hvis der ikke er grobund for små butikker, er det fordi folk hellere vil have store butikker.

Argument imod: Byer med hyggelige handelsgader, som ofte har mindre specialbutikker, tiltrækker handlende, turister, tilflyttere og arbejdskraft. Det giver et kreativt miljø og medfører innovation og vækst.
Argument for: Hvis kommunen ikke følger mulighederne for større butikker, kan det blive svært at konkurrere i Øresundsregionen og med andre kommuner, som planlægger for større butikker.

Argument imod: Med større butikker som store supermarkeder følger mindre varieret liv i gaderne. Det bliver en mere uinteressant by med færre muligheder for interaktion, indtryk og menneskelig skala.
Argument for: Større butikker skaber kortere transportafstande ved indkøb og større tilgængelighed for cyklende, gående og kollektiv transport. Det er nemmere for gangbesværede og handicappede.

Der ligger ikke et færdigt forslag til planen, og det er derfor nemmest at prøve at påvirke planerne nu. Det er den nye planlov, som giver Københavns Kommune mulighed for at indføre planer for flere større butikker i hele kommunen.