Underskriftsindsamling: folkeafstemning om byggeri på Fælleden

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening i København opfordrer til, at der skal være en folkeafstemning om byggeriet på Amager Fælled og Stejlepladsen.

Link til underskriftindsamling på skrivunder.net

Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks Naturfredningsforening skriver:

“Vi ønsker en vejledende folkeafstemning"

Vi er dybt bekymrede over beslutningen om at bygge på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen. Begge områder var fredet indtil marts 2019, hvor Folketinget vedtog en lov, der ophævede fredningerne – uden om Fredningsnævnet. Det er aldrig før sket i de godt 100 år, vi har haft naturfredninger i Danmark, at fredninger bliver ophævet ved lov alene for økonomisk vindings skyld.Københavnerne har brug for byens naturområder og historiske unikke kulturperler. Natur og kultur er for alle borgere, høj som lav. Det er vores fælles arv.Lad os bevare byens åndehuller, vilde natur og fredede dyrearter. Vi mener, at det er ret og rimeligt at spørge københavnerne. Lad os få en vejledende folkeafstemning: Skal der bygges på Amager Fælled og Stejlepladsen?Tak til alle underskrivere både i og uden for København!

Sådan videregiver vi underskrifterne

  • Denne underskriftsindsamling vil blive afleveret til Københavns Borgerrepræsentation i form af et hoveddokument og 2 stk. bilag.
  • Hoveddokumentet vil indeholde alle underskrifter fra personer bosiddende i Københavns kommune – og dermed vise, hvor mange af byens borgere, der ønsker en vejledende folkeafstemning i dette spørgsmål.
  • Bilag 1 vil indeholde alle underskrifter fra borgere uden for Københavns Kommune – som en indikation på, hvor mange andre mennesker, der støtter op om denne sag.
  • Bilag 2 vil indeholde alle kommentarer fra feltet ”Jeg skriver under, fordi…”.

Både borgere i Københavns kommune og borgere uden for kommunen kan derfor skrive under.Husk at dele budskabet til jeres venner på Facebook og andre steder. Vi har fortsat brug for mange flere underskrifter!”