Tryghedsløft til Amager Vest

Også den fysiske indretning af byen er en vigtig faktor i vores oplevelse af tryghed. Københavns Kommune har derfor, i samarbejde med politi, borgere og lokaludvalg, udvalgt 50 tryghedsløft for et gennemsnitligt beløb á 50.000 kr.

To af løftene er såkaldet “dobbeltløft”. Dobbeltløftene er etablering af belysning i begge ender af Peder Lykkes Tunnel, samt forbedret belysning ved to af indgangerne til Sundholm: Brigadeporten og Amager Fælledvej. De to andre løft er, etablering af belysning ved den ubebygge grund Nordre Digevej/Oldensti

og endelig installeres to gadelamperlangs stien nord for Solvangs Centerets plankeværk.

Forvaltningerne har i sine valg lagt vægt på, at tryghedsløftene kan øge den lokale tryghed

(dog ej trafikrelateret tryghed) gennem mindre fysiske tiltag, der man kan realisere inden for den økonomiske ramme. Disse tryghedsløft er blot én del af indsatsen for at øge trygheden i København.