Stofindtagelsesrum på Sundholm – et lille skridt på vejen

Partierne bag budgetforliget i Københavns Kommune har besluttet, at afdække mulighederne for at styrke indsatsen for udsatte stofbrugere i København.
Kim Allan er Formand for SAND Hovedstaden og har længe arbejdet for, at brugere i Sundholm får bedre betingelser og forhold. Se en film med Kim Allan, samt tre andre videnspersoner og eksperter på misbrugsområdet herunder.

Københavns Kommune vil undersøge fordele og ulemper ved at oprette nye stofindtagelsesrum. Afdækningen skal fokusere på de geografiske områder, hvor omfanget af stofbrug og generne forbundet hermed er størst, herunder bl.a. Sundholm.

Fremadrettet samarbejde

Lokaludvalget har arbejdet for et stofindtagelsesrum siden 2017. Nu er behovet sat højt på dagsordenen i Københavns Kommune. Men hvis Sundholm får et fixerum er arbejdet kun lige begyndt. Planen er, at Sundholms brugere, beboere, personale og politi skal sammen gøre Sundholm til en tryg og aktiv bydel, med rum til alle.

Vision Sundholm vil skabe et trygt rum på Amager, hvor ressourcestærke samarbejder med socialt udsatte for et fælles bedste. Ét konkret middel til nå det mål er at etablere et fixerum på Sundholm.

”I tråd med den overordnede tanke bag Vision Sundholm er samarbejde og samskabelse i centrum. Amager Vest Lokaludvalg har været med til at indstille høringen til Rådhuset, men hvis vi får bevilget penge til fixerummet, skal eksperterne på banen for at skabe de bedst mulige forhold; sundhedsfagligt og pædagogisk personale skal sammen med politi og politikere se på rammerne for et fixerum på Amager. forklarer Niels Balling fra Amager Vest Lokaludvalg.

Niels Balling har været frontløber for denne mærkesag i Amager Vest Lokaludvalg og er bevidst om, at alle eksperterfaringer skal indover. Ikke mindst erfaringerne fra Fixelancen og fixerummet ved Halmtorvet må tages med i overvejelserne om udformningen og brugere og naboer skal inddrages i processen.

Sundholm for alle

Idéen om fixerummet er udklækket af, at mange brugere på Sundholm bruger de offentlige toiletter, trappeskakter eller legepladsen på naboskolen. Mange bliver syge på grund af uhygiejniske forhold, mens børn og lærere jævnligt finder kanyler i skolegården. Samtidig er risikoen for at få en overdosis markant større under ukontrollerede forhold.

Et fixerum kan være med til at mindske antallet af overdoser og skabe trygge og rene forhold for brugere i byen. Samtidig kan det også skabe tryghed for beboere og naboer til området.

Vision Sundholm er et samarbejde mellem Samarbejdsforum Sundholm og Amager Vest Lokaludvalg. Visionen er at skabe tryghed for alle og bygger på, at Sundholm har et har et stort potentiale.