Standardisering af lokalplaner, dispensationer og nye høringsfrister – hvad mon det betyder for borgerne?

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning skal reducere dispensationerne fra lokalplaner med mere standardiseret tekst i lokalplanerne. Det skal resultere i mere klare retningslinjer for, hvad en grundejer kan bede kommunen om lov til at bygge.

Med den nye planlov kan kommunen samtidig fastsætte en kortere høringsfrist end den tidligere standart på 8 uger. Nu vil det være 8 uger for lokalplanforslag, der f.eks. har borgermøde eller VVM ol., 4 uger ved andre lokalplaner og 2 uger ved blot opdateringer i eksisterende lokalplaner.

De 2 uger bliver dog i praksis som en dispensationsmulighed, og det er som sagt kommunens opgave at nedbringe dispensationerne. Dog vil kommunen i højere grad give dispensationer særligt til midlertidige studieboliger og ungdomsboliger på op til 10 år.

Du kan læse Teknik- og Miljøforvaltningens forklaring her.

Du kan læse Teknik- og Miljøforvaltningens forklaring her.