Sidste nyt på stofscenen: helhedsorienteret indsats

Amager Vest Lokaludvalg har indsendt et høringssvar til Københavns Kommunes afdækning af indsatsen for udsatte stofbrugere i København. Høringssvaret baserer sig på lokaludvalgets mangeårige arbejde for et stofindtagelsesrum på Sundholm.

Lokaludvalget arbejder for sammenhængskraft og godt naboskab i hele bydelen – også på Sundholm. Sundholm er som bekendt samlingspunkt for mange forskellige borgere, der er mere eller mindre udsatte.

Stofmisbrugeren på Sundholm fixer på områdets eneste offentlige toilet og rundt omkring på området. Det kan have fatale konsekvenser for stofmisbrugerne og gør en alvorlig sundhedsrisiko for børn og voksne, der færdes på Sundholm.

Kan ikke stå alene

Derfor har lokaludvalget længe anbefalet, at Sundholm får sit eget Stofindtagelsesrum. Dog kan et stofindtagelsesrum ikke stå alene. Derimod skal der følge ressourcer med til at løfte den socialpædagogiske opgave. På Sundholm er her allerede mange tilbud at arbejde videre med, samt mange foreninger og et stærkt civilsamfund, hvilket man kan trække på.

Høringssvaret baserer sig på adskillige møder i Samarbejdsforum Sundholm siden 2016, debatmøder, rundvisninger, høringer og senest et borgermøde d. 10. januar 2019 med 9 eksperter, der hver især kunne give et bud på, hvad stofindtagelsesrum på Sundholm kan komme til at betyde for både stofbrugere, medarbejdere, beboere og naboer til Sundholm.

Lokaludvalget vil, på baggrund af borgermødet og de øvrige tiltag være en aktiv del af det fremadrettes arbejde og tage initiativ til, at der etableres et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem det faglige personale, brugere og lokale aktører og foreninger, for at sikre den bedste løsning for alle.

Du kan her høre en podcast om dilemmaer ved Stofindtagelsesrum i København lavet af Københavns Kommunes Socialborgmester Mia Nyegaard. Mia Nyegaard taler her med mange af de samme eksperter, som vi har været i kontakt med.