Særlig indsats mod luftforurening

Amager Vest Lokaludvalg er gået sammen med flere andre lokaludvalg i København for at undersøge luftkvaliteten i byen. Undersøgelsen skal vise, hvad borgerne reelt udsættes for, så kommunen kan lave en særlig indsats mod luftforurening.
Kortet viser beregnede årsmiddelkoncentrationer af NO2 (kvælstofdioxid) og luftbårne partikler. Vær opmærksom på, at data er fra 2012 og det er derfor ikke sikkert, at det stadig er gældende.

Når man spørger københavnerne, er ren luft ét af de vigtigste områder, kommunen skal arbejde på. Derfor går Amager Vest Lokaludvalg nu sammen med Bispebjerg Lokaludvalg, Nørrebro Lokaludvalg og Miljøpunkt Amager for at få et overblik over luftkvaliteten i København.

Tallene fra eksisterende rapporter og analyser om luftforurening viser nemlig, at der udover de officielle forureningstal findes en stor grad af ultrafine sodpartikler, som blandt andet kommer fra udstødningen fra dieselbiler.

Børnene er mest udsat

Rapporten forsøger at give et mere nuanceret billede af storbyens luftkvalitet og vise, hvor meget forurening borgerne reelt bliver udsat for. De nuværende konklusioner er indledende og leder til nye spørgsmål, men foreløbige tal og undersøgelser viser blandt andet, at dieselforurening har skadelige effekter på folkesundheden. Især er børnene mest udsat, da de befinder sig i de lavere luftlag, hvor koncentrationen er højest.

Hvad gør vi?

På initiativ fra Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg har Amager Vest Lokaludvalg besluttet at rette henvendelse til Københavns Kommunes politikere for en vidre undersøgelse af luften i København.  Forslaget er, at der skal være en særlig indsats mod luftforurening i børneinstitutioner, på torve og legepladser. Lokaludvalgene opfordrer også til, at der vedtages en mere ambitiøs Miljøzone for København.

Se luftkvaliteten på din adresse…

Forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi har lavet et kort, der viser forekomsten af skadelige stoffer i luften helt ned på den enkelte adresse.

Se kortet og find din adresse her.