3.300 borgere udpeger trafikale udfordringer på Amager

I forbindelse med den kommende Trafikplan Amager, har Amager Vest Lokaludvalg i samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg udarbejdet en trafikundersøgelse, der har til hensigt at afdække de lokale trafikale problemstillinger.

I undersøgelsen, som løb fra d. 26. februar til d. 25. marts 2024, fik borgerne på Amager mulighed for at udpege, hvor de oplever problemstillinger i trafikken via et interaktivt kort. Her har 3.300 borgere angivet mere end 44.000 input og beskrivelser af trafikale udfordringer. 

Undersøgelsen vil i forbindelse med udarbejdelsen af Trafikplan Amager tilbyde Teknik- og Miljøforvaltningen et overblik og indblik i, hvor borgerne oplever problemstillinger. Hele undersøgelsens datasæt og resultater vil blive overbragt Teknik- og Miljøforvaltningen, samt deres analyserådgiver, i forbindelse med udarbejdelsen.

Udkastet til Trafikplan Amager kommer i høring hen mod slutningen af 2025, hvor du som borger vil blive bedt om at forholde dig til selve planen.

Herunder finder du en opsummering af nogle af indsigterne fra undersøgelsen. Yderligere resultater finder du i dokumentet nederst.
 

Tryghed og sikkerhed

Det er særligt den blandede trafik, store kryds og manglende fodgængerfelter, der er genstand for utryghed blandt trafikanterne. Oftest er det andre trafikanter samt dårligt udsyn, der skaber utryghed. Der ses også en høj koncentration af respondenter der giver udtryk for utryghed ved institutioner og skoler, hvor der i flere tilfælde ses eksempler på manglende lyssignaler og fodgængerfelter. Derudover nævnes tung transport ofte som en stor utrygskabende faktor i trafikken. Der ses særligt mange angivelser ved store veje som Amager Strandvej, Amagerbrogade, Artillerivej, Vejlands Alle, samt forholdsvist mindre veje som Engvej, Kirkegårdsvej, Krimsvej og Peder Lykkes Vej.
 

Trængsel

Der ses særlig stor trængsel blandt respondenterne på hovedvejene, vejene ud af øen, samt på veje med højere grad af blandet trafik. Her er det særligt veje som Strandlodsvej og Vejlands Alle, hvor cykelstierne ophører, at der opstår trængsel. Parkerede biler langs veje skaber også dårligt udsyn og derved yderligere trængsel.

Der ses også udslag blandt respondenterne ved store kryds såsom ved Peder Lykkes vej, Njalsgade, Axel Heides Gade, Vejlands Alle og Øresundsvej.
 

Tilgængelighed

Her var det særligt fysiske barrierer, herunder høje kantsten, ujævne fortov, manglende asfaltramper samt lydsignal ved fodgængerfelt, der i spørgsmålet om tryghed udgjorde en stor faktor vedrørende tilgængelighed. Her peger flere på Amager Strandvej, den nordlige del af Amagerfælledvej og ved Lergravsparken.
 

Støj- og partikelforurening

Der ses særlige overlap i besvarelser om støj- og partikelforurening ved Amagerbrogade, Ørestad City, Artillerivej, Amager Boulevard, Vejlands Alle, Øresundsvej og Uplandsgade.
 

Tung trafik

Størstedelen af respondenterne angav, at den tunge trafik gør dem bekymrede for deres egen og deres pårørendes sikkerhed. Særligt ved Artillerivej, Amager Strandvej, Røde Mellemvej, Øresundsvej, Uplandsgade, Vermlandsgade, Kløvermarksvej samt den nordlige del af Amagerbrogade angav mange respondenter, at de oplever gener fra den tunge trafik.

Herunder tilgår du en kort analyse af en del af undersøgelsens overordnede spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat, hvis du ønsker at kigge nærmere på resultaterne. 

Analyse af undersøgelsens overordnede spørgsmål

Billede
Amager Vest Lokaludvalg ønsker, at der skal være plads til alle i trafikken i Amager Vest.
Vi ønsker, at der skal være plads til alle i trafikken i Amager Vest.
Fotograf
Canva