Resultater fra Miljøpunkt Amagers luftforureningsprojekt

I februar lod vi Miljøpunkt Amager låne vores Borgerpanel til at undersøge, hvordan man kan indrette indbydende byrum, der skærmer mod luftforurening. Nu kan vi se resultaterne fra undersøgelsen, der skal bruges til at udvikle to testbyrum i Amager Vest.

Miljøpunkt Amager er tovholder på luftforureningsprojektet ‘Thrive Zone Amager’, der skal vise, hvordan man effektivt kan minimere den luftforurening, københavnerne udsættes for. Enten ved at opfordre til at vælge en sti i stedet for at færdes langs en trafikeret vej, eller ved at etablere tæt og skærmende begrønning – f.eks. rækker af buske, på steder med høj luftforurening.

Resultaterne fra Borgerpanelsundersøgelsen er nu tilgængelige i en rapport lavet af Gehl. De viser, hvordan deltagerne bruger byrummene både til transport og rekreativt til leg, sport og ophold.

I kombination med en række andre data, blandt andet ‘Copenhagen Air View’ kort, der viser luftforureningen i byen, skal resultaterne bruges til den videre udvikling af to pilotområder – to testbyrum henholdsvis på Islands Brygge og i Ørestad. Byrummene forventes at stå færdige sommeren 2021.

Tak til alle, der deltog i undersøgelsen – dine svar har givet værdifulde indsigter til projekter!

Er du interesseret i at høre mere om projektet og bidrage med input til de to testbyrum og dele dine oplevelser senere i processen, så tilmeld dig Miljøpunkt Amagers nyhedsbrev, hvor deløbende orienterer om projektet eller skriv til maja@miljopunkt-amager.dk

Projektgruppen består af Gehl, BackScatter, Studio Profondo, Copenhagen Solutions Lab under Københavns Kommune og Utrecht Universitet.