Proces for nye tidsbegrænsede parkeringszoner i Amager Vest og Øst

I forhandlingerne om budget 2022 for Københavns Kommune blev det bl.a. besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner, herunder i Amager Vest bydel. I løbet af foråret 2022 får du mulighed for at komme med input til de nye zoner.
I løbet af foråret 2022 får du mulighed for at komme med input til de nye zoner.

I forlængelse af budgetaftalen for 2022 har Teknik- og Miljøforvaltningen igangsat en proces for at etablere 15 nye parkeringszoner i København, hvoraf syv nye zoner skal etableres ved udgangen af 2022. Otte zoner etableres i marts 2023, herunder nye tidsbegrænsede zoner i Amager Vest og Amager Øst.

Den kommende politiske proces

Allerede i juni 2022 skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til afgrænsning af de første syv zoner, ligesom de skal godkende en ny model for gæstelicenser, som vil gælde i alle nuværende og kommende tidsbegrænsede zoner.

Afgrænsningen af de resterende otte zoner (herunder i Amager Vest), samt i hvilket tidsrum der skal gælde tidsbegrænsning, vil Teknik- og Miljøudvalget vedtage i september 2022. Den politiske godkendelse i september er en forudsætning for, at de otte zoner kan træde i kraft i marts 2023.

Dialog om parkeringszonerne

Forvaltningen vil i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg inddrage borgerne i foråret 2022 i forbindelse med den offentlige høring af de nye tidsbegrænsede parkeringszoner. Her vil det være muligt for alle at komme med input til de nye zoner, herunder den endelige afgrænsning.

I marts 2022 vil forvaltningen foretage en spørgeundersøgelse om erfaringerne med de nuværende tidsbegrænsede zoner. De borgere, er der er berørt af de nuværende zoner, vil modtage spørgeundersøgelsen i e-boks.

Hold øje med Amager Vest Lokaludvalgs forskellige kommunikationskanaler, hvis du er interesseret i de nye parkeringszoner og ønsker at deltage i de kommende aktiviteter.