Politisk fokus på overdækning af Øresundsmotorvejen 

Konferencen om konsekvenserne ved Østlig Ringvej har blandt andet sat overdækning af Øresundsmotorvejen på den politiske agenda. Her kan du se oplægsholdernes præsentationer og en filmoptagelse fra konferencen.

Amager Vest Lokaludvalg takker for en meget berigende konference om Østlig Ringvej som blev afholdt d.29.9. i Bethesda. 

Det var fantastisk at se et så stort engagement både fra politikere, borgere og eksperter. 

Ekspertoplæggene gjorde os klogere på forudsætningerne bag forundersøgelsens resultater.  

I Amager Vest Lokaludvalg, er vi især glade for at vores forslag om en overdækning af Øresundsmotorvejen er nået hele vejen ind på Rådhuset. Endda så langt, at Venstre på Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalgs møde d.11.10.21 har stillet forslag om, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en sag til politisk drøftelse om mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen ved Ørestad samt et budgetnotat til forhandlingerne i overførselssagen 2021-22 om finansiering af en forundersøgelse af overdækning af Øresundsmotorvejen i området ved Ørestad City. 

Hvis du ikke nåede at deltage i konferencen, kan du se den på film. 

Konferencens program: 

17.00: Velkommen v. Allan Marouf, Formand for Østerbro Lokaludvalg og Nynne Bjerre, journalist

Del 1: PROJEKTET - Østlig Ringvej

17.05: Den politiske vision for Østlig Ringvej v. Lars Weiss, Overborgmester

17.15: Oplæg projektforslaget om Østlig Ringvej v. Ulrik Millandt Larsen, Projektchef i Vejdirektoratet

17.35: Oplæg om beregningsmodel, betydningen af mere trafik og sivetrafik v. Susanne Krawack, Seniorkonsulent v. Concito

17.45: Debat om baggrunden for visionen: v. Henning Hyllested, (Enhedslisten) og Ole Birk Olesen, (Liberal Alliance)

DEL 2: DEBAT OM DE LOKALE UDFORDRINGER

Kort indledning v. Alex Heick, Formand Bispebjerg Lokaludvalg

18.30: Film: Borgernes bekymringer og reaktioner på en Østlig Ringvej

18.35: Oplæg om trafikstøj og partikelforurening, sundhed v. Kåre Press Kristensen, Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling og Mette Sørensen, Seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse

18.45: Debat om borgernes bekymringer: Hvad betyder trafikbelastningen for et bykvarter og hvad gør det ved byens indretning? med

Kim Hjerrild (Alternativet)

Klaus Mygind (Socialistisk Folkeparti)

Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti)

Marcus Vestager (Socialdemokratiet)

Jacob Næsager (Det Konservative Folkeparti)

Del 3: LOKALE LØSNINGER OG DET GODE BYLIV

19.15: Film: Hvordan løser vi de lokale problemstillinger?

19.20: Kort oplæg om fremtidens trafikperspektiv og fremtidens byer v. Otto Anker Nielsen, Professor, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU

19.25: Debat om de lokale løsninger og det gode byliv med

Line Barfoed (Enhedslisten)

Cecilia Lonning Skovgaard (Venstre)

Ole Birk Olesen (Liberal Alliance)

Mia Nygaard (Radikale Venstre)

Marcus Vestager (Socialdemokratiet)

19.55: Farvel og tak: Opsummering af pointer v. André Vedgren, Formand for Amager Vest Lokaludvalg

 

Præsentationer fra Konference om Østlig Ringvej