På ved mod sikrere skoleveje i Ørestad Syd

Forældrene på Kalvebod Fælled Skole er bekymrede for trafiksikkerheden. Efter et møde arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg er skolebestyrelsen, By & Havn og Københavns Kommune gået sammen for at forbedre trafiksikkerheden for skolebørnene.
Fotograf
FOTO: Henning Petersen

Usikre lyskryds og lastbiler i morgentrafikken har gjort skolevejene i Ørestad Syd utrygge for børn og forældre på Kalvebod Fælled Skole. Efter en henvendelse fra skolelederen af Kalvebod Fælled Skole tog Amager Vest Lokaludvalg initiativ til at samle alle parter for at få løst de trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Trafikgruppe for trafiksikkerhed

Nu har lokaludvalget sammen med By & Havn, Skolebestyrelse og ledelse, samt Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen lavet en trafikgruppe, der gør hvad den kan, for at sikre en tryg skolevej mens der bliver bygget i området.

Gruppen har lavet en liste over konkrete initiativer. Bl.a. er der sendt en opfordring bygherrerne om at begrænse tung trafik i tidsrummet kl. 7.30-8.10. Lyskryds på Hannemans Allé, Else Alfelts Vej og Asger Jorns Alle opleves som usikre, så derfor har trafikgruppen besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger mulighederne for udbedring af fejl og mangler i den forbindelse.

 

I dette brev til forældrene på skolen kan du læse om alle initiativerne.