Nyt lokaludvalg på plads

Et nyt Amager Vest Lokaludvalg er klar til en fire-årig periode med fokus på at gøre de mange gode ideer fra bydelsplanen til virkelighed og sørge for at skabe endnu stærkere bånd mellem lokale borgere og politikerne på Rådhuset.

Amager Vest Lokaludvalg holdt konstituerende møde tirsdag den 16. marts. Det blev en aften med god stemning og enighed om, at lokaludvalget skal spille en vigtig rolle i lokalområdet de næste fire år. Lars Rimfalk Jensen blev genvalgt som formand, og han glæder sig til at føre Lokaludvalget videre i en ny periode. Han understreger at lokaludvalgets arbejde kommer til at skifte karakter.

”Vi har brugt de to første år på at få klarlagt vores rolle som lokaludvalg. Nu skal vi bruge den næste periode på at arbejde aktivt og offensivt for at gøre en forskel i lokalområdet,” siger formanden beslutsomt. ”Jeg forestiller mig især, at lokaludvalget kan spille en rolle som bindeled mellem borgerne og kommunens forvaltninger. Eksempelvis holder vi et debatmøde om Njalsgades udvikling inden lokalplanen for Faste Batteri bliver lavet. På den måde får borgerne langt bedre mulighed for at påvirke projektets endelige udformning,” slutter han.

Ny mand på næstformandsposten

André Just Vedgren blev valgt til ny næstformand. Han er dog erfaren i lokaludvalget, da han er tovholder for arbejdsgruppen for fysisk planlægning. Igennem det sidste års tid har han desuden fungeret som tovholder for bydelsplanen for Amager Vest sammen med Lars Rimfalk Jensen. Dette samarbejde var en af grundene til, at han besluttede at stille op til posten som næstformand.

”Jeg har haft glæden af at være tovholder på bydelsplanarbejdet sammen med Lars, og jeg har stor respekt for det arbejde han lægger i lokaludvalget. Derfor så jeg næstformandsposten som en god måde at fortsætte og udbygge samarbejdet,” fortæller han. Bydelsplanen er stadig en høj prioritet for den nye næstformand. ”Jeg vil især fokusere på, hvordan vi kan gøre ideerne i bydelsplanen til virkelighed. Derudover er der jo mange gode ideer, som ikke lå indenfor bydelsplanens temaer, men som stadig kan være vigtige at bringe videre.”