Ny lokalplan for “Ødemarken”

Den nye lokalplan for August Schades-kvarteret, som “ødemarken” v. DR-byen er blevet døbt, er nu i høring. Og vi vil gerne vise dig detaljerne. Vi inviterer derfor til møde.

Det nye kvarter skal indeholde både erhverv, bolig og butikker, men også stier og grønne byrum. I lokaludvalget har vi hele vejen igennem været meget optaget af planerne for Grønjordsvej, som vi ønsker bliver en grøn forbindelse mellem Amager Fælled og Ørestad Nord, Urbanplanen og Sundby. Samtidig skal borgerne kunne bruge det grønne rum til noget.

Vi har tidligere holdt nabomøde om Startredegørelsen. Nu er det altså den nye lokalplan, vi præsenterer, i samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.