Naboerne mødtes om August Schadeskvarteret v. DR

Der kom mange gode spørgsmål og input fra de kommende naboer og andre interesserede, da vi sammen med Københavns Kommune præsenterede starteredegørelsen for det kommende August Schades-kvarter på den tomme byggegrund foran DR

I den kommende lokalplan er der nye bebyggelser til erhverv, bolig og butikker, men også stier og grønne byrum. Området er lige nu mest kendt for at skulle huse Nordeas nye domicil.

Ud over at gennemgå starteredegørelsen kunne deltagerne komme med  input til tre temaer i det nyt kvarter: Grønne forbindelser, byliv og trafik.

“Hvad er der gjort for at sikre liv efter klokken 16?” ville én vide. Et andet spørgsmål gik på, om der var tænkt grønne arealer ind i den tætte bebyggelse. Det blev forklaret, at området ud mod Grønjordsvej vil have karakter af grønt bælte. Ud mod DR tænkes der en “urban plads” og tværs igennem området skabes en bygade. Langs bygaden vil der i stueetagen være muligheder for butikker og restauranter, der skal sikre liv i gaden – også efter kl. 16.

Måske dette kunne forstærkes ved:

– faciliteter til alle aldersgrupper

– moderne kunst på gadeplan eller

– drivhus med grønt

der var nogle af de mange input til mere byliv.