Miljøpunkt Amagers årsplan 2018 – se de nye initiativer

Miljøpunkt Amager arbejder for lokalt at løse og formidle miljømæssige problemer. Af nye opgaver i år 2018 er bl.a. vidensdeling om konsekvenserne ved en havnetunnel og deltagelse i høringssvar ved kommunens miljørelaterede projekter.

Miljøpunkt Amager får driftsmidler fra Amager Vest og Øst Lokaludvalgene og i år har Amager Vest haft særlige ønsker til den nye årsplan. I år 2018 giver Amager Vest Lokaludvalg specifikt øremærkede driftsmidler til Miljøpunkt Amager til et projekt med indsamling af viden om konsekvenserne ved en havnetunnel gennem Amager. Allerede i 2017 og til starten af 2018 har Amager Vest Lokaludvalg landskabsarkitekten Inge Hopps ansat til at samle viden herom.

Ifølge miljøpunktets nye årsplan skal projektet med at indsamle viden fortsætte i det nye år. Den indsamlede viden skal formidles til borgerne i år 2018, og du vil derfor kunne henvende dig til miljøpunktet for at få mere viden om netop havnetunnelen.

Derudover er en ny opgave for miljøpunktet i højere grad at deltage i høringssvar til Københavns Kommune i miljørelaterede sager. Når kommunen sender et nyt projekt i offentlig høring, kan du derfor også kontakte miljøpunktet med spørgsmål.

Generelt skal Miljøpunkt Amager, ifølge deres nye årsplan, desuden arbejde med FN’s Verdensmål, med fokus på mad og bæredygtighed, grønne gader og gaderum, lige adgang til miljø, Amager Fælled, Cykelfællesskaber, Affald og cirkulær økonomi samt andre aktiviteter og mindre projekter.

I forbindelse med ”Grønne gader og gaderum” ses et billede af Nabohaven i Telemarksgade som eksempel på en grøn og aktiverende grønt anlæg drevet af frivillige.

Du kan læse mere om Miljøpunkt Amager og deres opgaver her.