‘Makeover’ til Solvang Centret -sammen med dig

Alle, der har været forbi Solvang Centret i Urbanplanen de senere år, kan nok blive enige om, at stedet ikke længere er det hyggelige samlingspunkt, det var engang. Tomme butikker, utrygt og trist. Det skal der nu laves om på.

Lokaludvalget har sammen med bl.a. Realdanias pulje ‘Byggeriets ildsjæle’  givet penge til at gøre gårdrummene i centret hyggelige igen. Og de unge i området er helt centrale for projektet. I Solvang Centret er en ungeklub ved at finde sine ben, og den  skal sammen med kreative byggefolk fra Bureau Detours stå i spidsen for byggeriet af byrumsmøbler og mere, der gør centret hyggeligt og rart at opholde sig i.

Beboerne og de forretningsdrivende inviteres med og får rig mulighed for at designe og sætte deres præg på stedet. Først til to idémøder i juni, efterfulgt af en byggeuge i juli, hvor alle kan tage hammer, sav og pensel i egen hånd og være med til at bygge byrumsmøbler, plantekasser og hvad der ellers bliver fundet på til idémøderne i juni.

‘Open air neighborhood‘, som består at lige dele arkitekt og kaospilot, er tovholder på projektet.

Alle er velkomne.