Lokaludvalget har fokus på bydelens ældre

Solen skinnede og humøret var højt da over 200 ældre borgere d. 11. oktober 2011 var på ‘Kend din bydel’-tur med Amager Vest Lokaludvalg.

eltagerne blev samlet op i busser 3 steder i bydelen, og så gik turen igennem Islands Brygge og Ørestad. I busserne blev der undervejs fortalt om de gamle og nye boligområder. Turen blev afsluttet med en frokost på Københavns Havn, før deltagerne igen blev kørt tilbage til opsamlingsstederne.

Amager Vest Lokaludvalg benyttede lejligheden til at få de ældres input til udviklingstiltag i bydelen. Der kom mange gode forslag og kommentarer, som lokaludvalget har indsamlet via uddelte flyers. Mange forslag har helt konkret karakter, fx. siddemuligheder på Amagerbrogade.

Besøg på 3 plejehjem i Amager Vest

Hvordan ser der egentligt ud på bydelens plejehjem? Hvordan er det at være plejehjemsbeboer i Amager Vest? Sådanne spørgsmål satte Lokaludvalget sig for at finde svar på. Den 2. november 2011 besøgte lokaludvalget derfor 3 forskellige plejehjem:

Hørgården, som står foran en større renovation

Det nye plejehjem i Bomiparken

Det ældre Peder Lykkes Centret

Lokaludvalget blev vist rundt af Per Christensen, leder af Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Indtrykket bagefter var, at Amager Vests plejehjem er meget forskellige og udtryk for forskellige tidsperioder. Lokaludvalget hæftede sig i øvrigt ved, at plejehjemmene fungerer godt og har glade beboere. Isak Korn, tovholder for arbejdsgruppen for det sociale område, var glad for turen:

”Jeg kommer dagligt på Peder Lykke Centret, så det kender jeg. Derfor var det meget spændende at se andre plejehjem og få et større indblik i de miljøer, der tilbydes de ældre her i Amager Vest”.

Turen følges op af et besøg på plejehjemmet i Ørestad, når dette står klart.