Kom til foredrag om Sundby

Kom og hør om byggeforeningshusene i Sverrigsgade og på Brigadevej samt kvarterets historie.
Tegning af husene i Sverrigesgade fra 1866.

Amager Vest Lokaludvalg inviterer alle interesserede til et lysbillede-arrangement mandag den 27.6. 2022 kl. 16.30 -18.30 i Foreningshuset Sundholmsvej 8 - det gule hus lige til venstre for porten.

Arkitekt Hanne Schmidt, medlem af lokaludvalget, holder et oplæg og har hertil udarbejdet et trykt hæfte, som omdeles gratis til alle deltagere. Hæftet fortæller om de to små landsbyer Sundbyøster og Sundbyvester, der blev til Sundby i 1896 i takt med den industrielle udvikling og voldsomme befolkningstilvækst både før og efter århundredskiftet.

Med udgangspunkt i byggeforeningshusene beskrives livet i Sundby og kvarteret før i tiden, foruden der skrives lidt om den senere byudvikling med Ørestad og Islands brygge, der førte til etableringen af bydelen Amager Vest, der hvad angår befolkningstilvækst overgår alle andre bydele i København.

Til arrangementet byder vi på øl, vin og vand og snacks, og under/efter foredraget vil der kunne kommenteres, stilles spørgsmål og udveksles ideer.

Hvis du ønsker at deltage, bedes du sende en mail til hanneschmidt@mail.tele.dk, så vi kan få et overblik over, hvor mange vi bliver i forhold til nødvendige indkøb.

Giv venligst besked om din deltagelse senest den 23. juni 2022.