Kan Nabohaven få entydigt svar på sin skæbne?

Lokaludvalg har sendt et tredje brev til overborgmester Frank Jensen for at få opklaret en uklarhed i meldingerne fra VIBO og Københavns Ejendomme & Indkøb vedr. bevaringen af Nabohaven.

Frank Jensen skriver i sit svar til lokaludvalget, at Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) ikke i 2017 er blevet kontaktet af ejer af naboejendomme, som vil købe ejendommen for at bygge.

Gennem Boligforeningen VIBO er lokaludvalget blevet orienteret om, at Ejendomsselskabet MERC A/S i april 2017 bad Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning om tilladelse til at opføre ny etageejendom, hvor Nabohaven er i dag.

I bestræbelserne på at bevare Nabohaven og dermed undgå, at grunden sælges, og at der bygges, beder lokaludvalget Frank Jensen om at opklare uoverensstemmelsen mellem de forskellige udmeldinger fra KEID og VIBO.

I håb om overborgmester Frank Jensen kan medvirke til en bevarelse af Nabohaven som et særdeles ønskværdigt grønt åndehul, i et tæt bebygget Amagerbrokvarter ønsker lokaludvalget overborgmesteren og jer læsere en glædelig jul og et godt nytår.

 

Se Amager Vest Lokaludvalgs brev nr. 3 til overborgmester Frank Jensen her.