Kan Amager Fælled Skole blive et lokalt samlingspunkt?

Forestil dig, at Amager Fælled Skoles lokaler og arealer bliver et ekstra hverdagsrum og en åben mødeplads for lokalsamfundet på tidspunkter, hvor skolen ellers ville slukke lyset kl. 17.

Visionen er, en skole som aktiv medspiller – lokalområdets puls og nerve, der kan være med til at skabe et spirende foreningsliv. Flere og flere forældre har gennem de seneste år valgt Amager Fælled Skole, som skole til deres barn. Københavns Kommune har derfor, i budget 2016, afsat penge til helhedsrenovering og udbygning af Amager Fælled skole. Som følge af mere nyt boligbyggeri i bydelen, er der både flere børn til skolen, men også et stigende behov for faciliteter til blandt andet fritidsaktiviteter.

VisionenAmager Fælled Skole har i lang tid arbejdet med, at åbne skolen for lokalsamfundet. Den nye skolegård er blevet et åbnet byrum og Amager Fælled Skole har en vision om at åbne en endnu større del af skolen for alle.

”Vi forestiller os, at skolens lokaler og faciliteter åbnes op uden for skolens almindelige åbningstid til brug for bydelens borgere, foreningsliv og aktører. Derfor mener vi, at helhedsrenoveringen og udbygningen af skolen bør tage højde for netop de behov og ønsker, som interessenterne i lokalmiljøet har”, fortæller Martin Wehding, repræsentant for forældrebestyrelsen på Amager Fælled Skole.

Amager Vest Lokaludvalg bakker op om visionen og har i samarbejde med forældrebestyrelsen på Amager Fælled Skole arrangeret et borgermøde i form af en workshop, hvor gode ideer og synspunkter kan komme i spil.

”Amager Vest Lokaludvalg er glad for visionen om at åbne skolen op til lokalsamfundet. Der er nu en enestående mulighed for at tænke stort, når vi stiller spørgsmålet: Hvad kan vi alle sammen bruge en skole og dens udearealer til døgnet rundt?”, udtaler Kresten Thomsen, lokaludvalgsmedlem i Amager Vest.

WorkshopAmager Fælled Skole og Amager Vest Lokaludvalg indkalder onsdag d. 7. september kl.18.30-21.00 til borgermøde for at drøfte, hvordan den kommende renovering og udbygning af Amager Fælled Skole kan komme hele lokalområdet til gavn. Alle bydelens borgere, foreninger og interesserede er velkomne.

Forslag fra workshoppen vil blive overrakt politikerne og projektchefen i Københavns Kommune, og dermed være med til at inspirere til arkitekternes arbejde med udviklingen af skolen.

Workshoppen finder sted i Amager Fælled Skoles Madskole/spisesal, Sundholmsvej 4C.