Hvordan påvirker en ny Ringvej byen?

Hvilken betydning vil en ny ringvej have for København? Amager Vest Lokaludvalg frygter øget trafikbelastning og støj- og luftforureningen fra Øresundsmotorvejen.

Formålet med Østlig Ringvej er både at sikre trafikal betjening af Lynetteholmen men også at aflaste store dele af Indre By ved at føre trafikken udenom byen. Samtidig koncentrerer man dog også trafik på de store trafikårer i byens yderområder, hvilket kan give en række kedelige effekter. Forundersøgelserne af Østlig Ringvej bygger på en antagelse om, at bilejerskabet i København vil være faldende, hvilket står i kontrast til den nuværende udvikling.

Den stigende trafik på de indgående motorveje både sydfra og nordfra, er et problem i sig selv. I forvejen er de stærkt belastede og med boliger, som ligger tæt op ad motorvejen. Støj og partikelforurening er i forvejen høj, og med op til 30 % øget trafik, risikerer vi at skabe nogle boligområder, hvor de ressourcestærke flytter fra. Herudover er der en markant bekymring for sivetrafik i nærområderne til den Østlige Ringvej.

Lokaludvalgets bekymringer

André Vedgren, formand for Amager Vest lokaludvalg udtaler: ”Vi er særligt bekymrede for om Østlig Ringvej vil generere mere trafik på Øresundsmotorvejen (E20), der bl.a. går gennem Ørestad City. Den netop indgåede aftale om en ny infrastrukturplan indebærer en udvidelse af Øresundsmotorvejen med et ekstra spor i hver retning. En forøgelse af trafikken vil blive en belastning for de mange borgere, der bor i og omkring Ørestad.”

Lokaludvalgets konkrete anbefalingerDer skal laves en grundig trafikplan for det meste af byen, som går i dybden med ændrede trafikmønstre som Østlig Ringvej forårsager.

At der fra starten indtænkes trafikale forbedringer (etablering af trafikøer), som vil mindske sivetrafikken i nærområderne, hvor tilkørsel til Østlig Ringvej vil ske.

Øresundmotorvejen ønskes overdækket i området ved Ørestad City, hvor overdækningen kan bruges til grundsalg, således at bydelen skærmes fra den forventede trafikforøgelse på strækningen.