Høringssvar: Byudvikling med ansvar

Amager Vest Lokaludvalg har spurgt lokale borgere, eksperter og politikere, hvad der er vigtigst i udviklingen af København. Svarene indgår i lokaludvalgets høringssvar til København Kommunes ’Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018′.

Du kan læse hele høringssvaret på blivhørt.kk.dk, og dykke ned i resultaterne fra vores  spørgeskemaundersøgelse og workshop nederst på siden. Men her er hovedpointerne fra lokaludvalgets høringssvar:

Grøn, grønnere, Amager Vest

”Der er kvalitet i lys, luft og grønne områder”

Bakket op af borgerne efterspørger Amager Vest Lokaludvalg et langt større grønt fokus end det er tilfældet i ’Verdensby med ansvar’. Både i undersøgelsen på AllOurIdeas og til workshoppen ’Byudviklingens dilemmaer’ efterspurgte deltagerne begrønning, beplantning og biodiversitet.

Plads til alle

”Blandede boliger kan skabe mere forståelse for forskellighed”

Både deltagere med mange og få ressourcer efterspørger en blandet by, hvor der er plads til alle. Billige og blandede boligformer, skæve områder og frirum, aktivitet og autenticitet skal muliggøre sociale møder, fællesskab og interaktioner på tværs af forskellige grupper. Vi må huske behov, bekymringer og ønsker fra mange forskellige perspektiver, hvis byudviklingen i København skal være for alle.

Langsigtet planlægning

 ”Måske skal vi til at kigge på byudvikling udenfor bygrænsen”

Amager Vest Lokaludvalg opfordrer til, at byens udvikling og vækst skal være for at gøre borgernes hverdag bedre. Hvis byen skal vokse, må infrastruktur, trafik og offentlige institutioner og faciliteter vokse i samme tempo som byen.

Lokaludvalget vil gerne takke alle, der har deltaget i arrangementer og undersøgelser og bidraget til høringssvaret.

Høringssvaret er indsendt d.20. november og den endelige Kommuneplanstrategi forventes færdig i starten af 2019.

Strategien ’Verdensby med ansvar – Forslag til Kommuneplanstrategi 2018’ formulerer en vision for fremtidens København og hvordan byen skal udvikles indtil 2031.