Hjælp til nedlukningstruet modelflyvebane

Kommune vil ikke forny modelflyvebanes kontrakt og anviser klubben til at bruge Amager Fælleds faciliteter. Amager Vest Lokaludvalg sender derfor nyt brev, bl.a. fordi det vil forstyrre dyrelivet på fælleden.

Københavns Kommune vil plante nye træer netop på Modelflyveklubbens bane. Dermed har klubben et problem og mangler nu en modelflyvebane. Ét af Amager Vest Lokaludvalgs kritikpunkter er, at kommunen i stedet kunne passe bedre på de træer, vi allerede har i bydelen. Lokaludvalget mener i stedet, at kommunen skal sørge for alternative steder for at plante nye træer og beder kommunen om at finde en ny placering af modelflyvebanen. I forhold til alternative steder for at plante nye træer har Amager Vest Lokaludvalg ved adskillige lokalplaner for nye byggerier for nyligt bedt kommunen om at tænke mere i træer og begrønning, men uden at kommunen har lyttet.

 

Du kan læse lokaludvalgets støttebrev til modelflyvebanen her.