Her er de indsendte forslag til ikoniske træer i Amager Vest

Københavns Kommune bad tidligere på året københavnere om hjælp til at finde byens helt særlige træer – dem de kalder de ikoniske træer. De ikoniske træer er dem vi skal passe ekstra godt på, og som kommunen ønsker at bevare og beskytte.

Københavns Kommune bad tidligere på året københavnere om hjælp til at finde byens helt særlige træer – dem de kalder de ikoniske træer. De ikoniske træer er dem vi skal passe ekstra godt på, og som kommunen ønsker at bevare og beskytte.

Vi har fået nogle rigtig gode forslag til Ikoniske træer i Amager Vest. Bliver et træ udpeget som ikonisk, kan det ikke fældes uden politisk godkendelse.

De nominerede træer er…

Kirsebær alleen på Islands Brygge – forslag fra Lokaludvalget

Den store blodbøg på Sundholm – forslag fra @evatifald på Instagram

Duetræet på Sundholm – forslag fra Lokaludvalget

Kastanjetræet ved Statens Serum Institut – forslag fra @evatifald på Instagram

Træet, man kan se, når man står ved 8-tallet i Ørestad Syd og skuer mod syd ud over fælleden –forslag fra Marc Daniel Skibsted Volhardt

Træet på legepladsen for den integrerede institution Børnehuset Bryggen – forslag fra Malene Hovgaard

Suttetræet på Bondegården – forslag fra Lokaludvalget

Piletræet i Peder Lykke centrets gård – forslag fra Lokaludvalget

Kvinde-egetræerne plantet ved Sundby Idrætspark/Englandsparken i anledning af 100 året for kvinders stemmeret – forslag fra Vibeke Nielsen

Lindetræet i krydset Ved Linden og Ved Amagerport – forslag fra Julie Keller

Træet på den tomme grund v Njalsgade og Ørestad Boulevard – forslag fra Lokaludvalget

Lokaludvalget sender forslagene videre til Teknik- og Miljøforvaltningen, som derefter sender listen til politisk godkendelse. Der er ingen garanti for at et træ, som er forslået af en borger eller et lokaludvalg, ender med at blive udpeget som et ikonisk træ. For træer på private arealer vil en fremhævelse som ikonisk træ kræve en aftale med ejeren.