​Grønne fingre i Ørestad

Nu etablerer Amager Vest Lokaludvalg, By og Havn og Miljøpunkt Amager to testhaver i projektet “Metrohaverne”.

​Fredag d. 6. juli åbner de to første haver under metroen i Ørestad. Metrohaverne er en viderebearbejdning af et projekt fra konkurrencen ”Byrum for livet”, der handlede om at skabe byliv ved kanalgaderummet i Ørestad. Haverne skal bidrage til at understøtte den sociale interaktion i bydelens offentlige rum, samt tilføre den nogle nye og anderledes byrumselementer. Testhaverne opstilles med tilladelse fra Grundejerforeningen Ørestad City.

Visionen bag projektet er at skabe et parkstrøg med 24 urbane haver. Det samlede areal langs metroen opdeles i havestykker på knap 45 kvadratmeter pr. have. Mellem hver have opstilles en 140 cm trævæg, der både kan rumme haveredskaber og siddemuligheder. Der anlægges samtidig en grussti langs kanalen.

Projektet søsættes med åbningen af de 2 testhaver i juli ved VM-bjerget, Ørestad Boulevard 55. Det er herefter tanken at projektet kan udvikle sig med flere haver og en egentlig lokal storbyhaveforening, såfremt der er efterspørgsel.

Metrohaverne er en del af Amager Vest Lokaludvalg bydelsplan, som afleveres til Københavns politikere i oktober måned. Hvis testhaverne er en succes, vil lokaludvalget bringe projektet videre til byens politikerne, da projektet er i direkte tråd med Københavns Kommunes klimatilpasningsplan og kommuneplan, idet projektet skaber en større biologisk mangfoldighed, grønne åndehuller og byliv i byens rum.