Genbrugsstation genopstår

Fredag d. 17. maj kl. 15:00 er der åbning af den ‘sociale nærgenbrugsstation’ på Brydes Allé i Hørgården.

Nærgenbrugsstationen har egentlig eksisteret siden foråret 2012, men en stor del brændte sidste sommer. Derfor genopstår stedet nu som et socialt byrum,  hvor borgerne kan mødes omkring genbrug og affaldssortering i en social sammenhæng.

Adgangsbilletten til åbningsfesten d. 17. er et stykke skrald, som børnene skal placere korrekt i skraldevæggen. Der er pølser stegt over den nye grill, de lokale DJs står for musikken, der vil blive repareret cykler i værkstedet, plantet i plantekasser og meget mere. Borgere i området er meget velkommne til at stille op med en loppebod!

Det er arkitektfirmaet Open Air Neighborhood, som står for ombygningen. Lige nu er lokale drenge fra værestedet Garagen under kyndig vejledning fra mureren, David Krogh, ved at mure grill, siddemøbel, scene og plantekasser.

Det er genbrugsmaterialer, som bliver brugt til ombygningen. Murstenene er fra Borgervænget, opslagstavlen er fra Brugsen i Hørgården, og værkstedet og den kunstneriske skraldevæg bliver bygget af det hegn, som er ved at blive fjernet rundt omkring pladsen.

Den sociale nærgenbrugsstation har fokus på at mindre havner i forbrændingsanlægget og mere får nyt liv for borgerne i området. Storskrald kan blive til nyt guld, når det bliver repareret på nærgenbrugsstationens nye værksted, og derefter bliver givet væk på byttehylderne. Man kan fremover også aflevere skrald til komposten. Fra komposten kan man få muld, som kan blive brugt i nærgenbrugsstationens plantekasser, hvorfra man kan høste afgrøder – som til sidst igen måske havner som skræller i komposten.

Hvis man ikke kan bære sin aflagte sofa ned på genbrugsstationen, kan man låne en vogn eller en ladcykel og køre ned derhen. Eller man kan sætte et opslag op på opslagstavlen eller på facebookgruppen, ’Hørgården Nærgenbrugsstation’, om at man kan få sofaen, hvis bare man henter den. Dermed vil den sociale nærgenbrugsstation også have fokus på formidling og kommunikation mellem borgerne for at understøtte at lokale bytter, hjælper hinanden og deler sine erfaringer om miljø og genbrug.

Nærgenbrugsstationen søger frivillige til at stå for bl.a. afholdelse af loppemarkeder, pasnings af plantekasserne og hjælp til værkstedet.

Man kan benytte pladsen hele ugen, men nærbrugsstationen beholder sine faste åbningstider for aflevering af affald onsdag og fredag, 13-18 og søndag 10-16.

Projektet er et samarbejde mellem Center for Miljø, SSP, 3B, Partnerskabet i Urbanplanen, Miljøpunkt Amager, Amager Vest Lokaludvalg og institutionerne, som ligger i nærheden af nærgenbrugsstationen.