Fuld opbakning til lokalplansforslag for Nabohaven

Den lille grønne perle stod til at forsvinde fra bydelen til fordel for nye boliger, men Nabohaven i Telemarksgade blev reddet, og Amager Vest Lokaludvalg sender sin fulde opbakning til lokalplansforslaget.
Nabohaven i Telemarksgade drives af frivillige kræfter.
Fotograf
Jakob Korshøj

Lokalplanen, der skal bevare Nabohaven i Telemarksgade, er på vej, og det sker efter en lang kamp, der har stået på siden 2017. Nabohavens frivillige kræfter har sammen med Amager Vest Lokaludvalg længe arbejdet på at bevare den grønne oase.

”Vi synes, det var et spændende og grønt projekt, der ikke havde nogle grønne områder. Og så havde vi et godt øje til ildsjælene, der lagde deres kræfter i det,” lyder det fra Robert Nielsen, politisk repræsentant for Socialdemokratiet i Amager Vest Lokaludvalg.

”Det er en solstrålehistorie i vores arbejde. Nabohaven er et af de bedste eksempler på, hvad man kan, hvis man står sammen med borgerne og politikerne om projekterne,” tilføjer han.

Rakte en hånd ud til lokaludvalget

Nabohaven, som lokaludvalget tidligere har støttet med puljemidler, var i risiko for at blive nedlagt, fordi en ejendomsinvestor ønskede at købe grunden af kommunen og bygge boliger på den i stedet.

Men havens frivillige kræfter, Nabohavens Arbejdsbier, kontaktede i 2017 Erhardt Franzen fra lokaludvalget i håb om at få støtte i kampen mod nedlæggelsen af Nabohaven. Lokaludvalget besluttede kort efter at bakke op om kampen. Lokaludvalget rettede blandt andet henvendelse til daværende overborgmester, Frank Jensen, og daværende medlem af Borgerrepræsentationen, Lars Weiss. Derudover kontaktede lokaludvalget pressen og deltog i arrangementer i Nabohaven.

I 2019 indgik Teknik- og Miljøforvaltningen en samarbejdsaftale med foreningen Nabohavens Arbejdsbier, og med Budget 2019 overtog kommunen grunden, og Nabohaven fik bevilliget 1,5 mio. kr.

”Vi er rigtig glade for, at vores have bliver bevaret. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg, samt støtte fra Lars Weiss, og det har båret frugt”, lød det dengang fra Tina Belsø og Jeanne Mylund Jeppson fra Nabohaven.

Det hele endte med, at Teknik- og Miljøudvalget i 2020 godkendte forslaget stillet af Socialdemokratiet og Enhedslisten om at bevare Nabohaven med et nyt lokalplanstillæg, og nu har Amager Vest Lokaludvalg sendt sin fulde opbakning til lokalplansforslaget, der blev sendt i høring i marts 2022.

Et lokaludvalgs fornemmeste opgave

Nabohaven startede i 2011 som et midlertidigt projekt. Siden har beboerne i den almennyttige boligorganisation VIBO på frivillig basis skabt og drevet haven, som et grønt fristed for afdelingens beboere og andre borgere i nabolaget.

”Det er sådan noget, jeg tænker, er et lokaludvalgs fornemmeste opgave: At stå sammen med beboerne og få sådan nogle projekter igennem,” afslutter Robert Nielsen fra lokaludvalget.

Høringssvar og lokalplansforslag

  • Se Amager Vest Lokaludvalgs høringssvar her
  • Se lokalplansforslaget for Nabohaven her