Fremtidsseminar i Amager Vest Lokaludvalg: Hvad vil vi med Bydelsplanerne?

Ideerne og debatten nåede nye højder, da Amager Vest Lokaludvalg mødtes til det årlige Fremtidsseminar. Både medlemmer og suppleanter var inviterede til at debattere lokaludvalget visioner og strategier for de kommende bydelsplaner.

FREMTIDSSEMINARAlle Københavns lokaludvalg laver bydelsplaner hvert fjerde år. Bydelsplanen indeholder lokaludvalgets visioner for Amager Vest og skal udarbejdes i dialog bydelens borgere i løbet af det næste år. Bydelsplanerne skal godkendes af Københavns Kommunes borgerrepræsentation i 2017. Vi opdatere løbende siden her og vores Facebook-side med information om arrangementer og muligheder for at blive inddraget i bydelsplanerne.

Digitalt borgerpanelLokaludvalget brugte også fremtidsseminaret på at lægge planer om et digitalt borgerpanel.

Det digitale borgerpanel giver borgerne i Amager Vest mulighed for om at tilmelde sig panelet via E-boks og så give deres synspunkter til kende i vigtige, lokale spørgsmål. Lokaludvalget skal beslutte, om der skal etableres et digitalt borgerpanel på lokaludvalgsmødet den 19.april