Fra ødemark til nyt kvarter

Nu bliver ødemarken ved siden af DR bebygget og udviklet. Der er en ny lokalplan på vej, der byder på nye bebyggelser til erhverv, bolig og butikker, men også stier og grønne byrum.

 Langs Grønjordsvej er der planer om at etablere et parklandskab med adgang til kælderparkering.

Lokaludvalget ønsker at skabe flere grønne forbindelser, særligt mellem Amager Fælled og resten af bydelen. Og grønne rum, som borgerne kan nyde og bruge til noget. Grønjordsvej er en central del af dette. Vi er derfor involveret i udviklingen, og inviterer alle interesserede med til at se nærmere på udkastet til startredegørelsen. I startredegørelsen beskrives de ændringer, som lige nu er på tegnebrættet.

Formand Lars Rimfalk Jensen udtaler: Lokaludvalget ønsker at bevare en grøn fodgængerpassage mellem Metrostationen og Røde Mellemvej. Primært i form af et grønt stiområde langs Grønjordsvej, men vi er åbne overfor drøftelser af andre løsningermuligheder.

Kom med når vi i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning afholder et møde, hvor startredegørelsen bliver vist og gennemgået. Det er d. 21. marts kl. 19-21 i Peder Lykke Skolens auditorium, Brydes Alle 25 -kun et stenkast fra det område, det hele handler om.