Folkemødet om urnaturen på Amager Fælled

Den 30. november stod Amager Vest Lokaludvalg som primus motor i afvikling af et folkemøde om Amager Fælled Kvarter.

I tæt samarbejde med en lang række interesseorganisationer bl.a. Amager Fælleds Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Børn i Byen og Dansk Botanisk Forening afholdt vi et møde, hvor borgerne fik både oplysning og debat.

Kokken Nikolaj Kirk donerede en lille økologisk snack til de omtrent 350 fremmødte.

De tre oplægFørst havde vi Lektor Emeritus fra Københavns Universitet, Peter Vestergaard til at fortælle historien om Strandengen, både for at fastslå, at der virkelig er tale om mindst 5.000 år gammel urnatur, dels at biodiversiteten og samspillet med den nærtliggende Grønjords sø har et helt fantastisk omfang. Området har en mangfoldighed af planter, insekter og dyr, deriblandt sjældne blomster, som i Danmark udelukkende findes på denne strandeng.

Derefter udtalte arkitekt Rune Veile, fra BCVA sig om muligheder for at der findes i nærområdet, hvor der kan bygges de 260.000 kvm, som Amager Fælled Kvarteret indeholder. Nogle forslag var kontroversielle, da de indeholdt mulighed for at bruge andre fredede områder, som dog ikke indeholder samme mængde biodiversitet og urnatur. Et projekt vandt dog stor gehør hos mange borgere, nemlig at bygge ovenpå motorvejen, der skærer gennem Ørestad. Ikke kun vil dette projekt kunne indeholde de mange kvadratmeter, men vil også kunne forbinde Ørestad Midt med Ørestad Syd –  og få Ørestad til at fremstår som et samlet bycentrum.

Sidste oplæg var fra professor Emeritus fra Københavns Universitet, Jørgen Birk Mortensen, som med sin viden fra Økonomisk Råd forsøgte at forklare den lidt mystiske forbindelse mellem grundsalg og metrobyggeriet. Derudover kom han ind på det lidt mere uhåndterlige emne omkring naturværdier og hvordan vi måler dem.

Politikerne på banenEfter en lille times god oplysning kom turen til de seks indbudte folketingspolitikere til at give de omkring 350 fremmødte borgere svar på deres mange vidende og konstruktive spørgsmål. De fremmødet politikere var: Pia Delsten, DF, Trine Torp, SF, Ida Auken, Rad.V., Christian Poll, Alternativet, Lars Aslan Rasmussen, Soc.Dem. og Søren Egge Rasmussen, Ø.

Der blev givet mulighed for mange spørgsmål fra de fremmødte og forsøgt at gøre politikernes svar korte.

Det var en aften som Lokaludvalget håber de fremmødte fandt både oplysende, men også kom hjem med konstruktive idéer. Lokaludvalget har valgt, at stå på side med dem, der ønsker at bevare urnaturen på strandengen. Vi vil forsat være dem som giver oplysning og fremkommer med alternativer, men samtidig giver plads til alle holdninger – både for og imod.

Lokaludvalget planlægger nu næste skridt ifm. bevarelsen af Amager Fælled.

Se i øvrigt flotte billeder fra Amager Fælled under #bevaramagerfælled på Instagram.