Flot fremmøde til Havnetunnel-tur

Omkring 150 borgere mødte op til lokaludvalgets gåtur på fælleden med titlen: På sporet af havnetunnelen.

Amager Fælled tog sig smukt ud i eftermiddagssolen, da lokaludvalget d. 27. august tog lokale borgere med på gåtur på fælleden. Omkring 150 mødte op. Anledningen var planerne om at anlægge en havnetunnel, der skal graves ned igennem Amager Fælled.

Gåturen startede på Artillerivej og gik ind på det sted midt på fælleden, hvor der skal anlægges en op- og nedkørsel, der knytter an til Artillerivej. Så fortsatte den store gruppe videre mod Haveforeningen Sønderbro. Her blev turen afsluttet med suppe og et ekstra kig på plancher, der beskriver hanvnetunnel-projektet.  Undervejs fortalte næstformand André Just Vedgren om hvor, der konkret kommer vejanlæg og hvor meget de forventes at fylde, og om hvor der vil blive gravet.  Linnea Fosdal Stern fra Center for Park- og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte om områdets dyreliv og natur, samt hvordan anlæggelsen af en havnetunnel vil påvirke dette.

Vi takker alle for fremmødet og interessen for vores arrangement.