Englandsparken: Ja tak, til åbenhed og frugttræer

Englandsparken har været i høring hos parkbrugerrådet om et udkast til en udviklingsplan

Udviklingsplanen sætter rammerne for parkens mulige, fremtidige udvikling i overensstemmelse med fredningen, men der er ingen garanti for, at alle tiltag bliver udført, da der ikke følger finansiering med udviklingsplanen. Realiseringen af udviklingstiltagene i planen afhænger af ressourcer, økonomi og i visse tilfælde dispensationer fra fredningen.

Et resultat af større samarbejde

Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med et parkbrugerråd bestående af repræsentanter fra Amager Vest Lokaludvalg og andre relevante foreninger, organisationer, råd og institutioner, der har interesse i parkernes pleje og udvikling.

Lokaludvalget bakker op om udviklingsplanen og støtter især: 
–  at parken gøres mere åben for det omkringliggende område.
–  at en ny indretning tilgodeser større biodiversitet i beplantningen herunder frugttræer.
–  at man i indretningen er opmærksom på at undgå en uønsket anvendelse af parken.

Lokaludvalget er imod, at man indretter basketbanen som forsinkelsesbassin, da banen dels ikke kan bruges, når der er vand i bassinet, dels fordi det er upraktisk og giver risiko for skader, at der en kant på en basketbane