Engagerede borgere mødte politikerne på Skolen på Islands Brygge

Fremmødet var stort da Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd slog dørene op på Skolen på Islands Brygge til et dialogmøde mellem bryggeborgere og Borgerrepræsentationens Børne- og Ungdomsudvalg

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev havde desværre meldt afbud pga. lungebetændelse. Men det lagde ikke en dæmper på lysten til dialog i Multisalen, der hurtigt blev fyldt af mere end 80 spørgelystne borgere og velforberedte politikere.

Børne – og Ungdomsforvaltningens Ressourcedirektør Steen Kildesgaard lagde ud med at fortælle, at der ifølge prognoserne skal oprettes 18 nye skolespor i København i løbet af de næste ti år. Heraf skal otte oprettes på Amager. Prognoserne viser også, at der er brug for syv spor blot på Islands Brygge – det vil sige tre spor mere, end Skolen på Islands Brygge er bygget til. Forvaltningen pegede bl.a. på, at de tre spor kan oprettes på en ny skole på Artillerivej 126. Netop dette forslag drøfter politikerne i de igangværende forhandlinger for kommunens budget for 2015.

Politisk opbakning til en ny skole på Artillerivej 126

Jonas Bjørn (S) meddelte, at Socialdemokratiet er stemt for en ny skole på Artillerivej 126, men at den organiseres sammen med Skolen på Islands Brygge. På den måde kan man sikre en elevsammensætning, hvor børn med forskellige baggrunde mødes i folkeskolen.

Gorm Gunnarsen (Ø) understregede, at politikerne var klar over, at det er en bunden opgave at udvide skolekapaciteten på Islands Brygge. Der skal bygges en ny skole, og det er vigtigt, at lokalområdet er med til at finde en god løsning.

Henrik Svendsen (DF) anbefalede, at den nye skole bliver en del af den eksisterende skole, så ekspertise og områdets gode traditioner kan videreføres.

Klaus Mygind (SF) roste Islands Brygge for at være et af de områder i København, hvor flest forældre vælger folkeskolen. Han mente at den viden, som Skolen på Islands Brygges ansatte og forældregruppe har, bedst videreføres, hvis en ny skole på Artillerivej 126 og Skolen på Islands Brygge begge har indslusningsspor, som mødes i en fælles overbygning på Skolen på Islands Brygge.

Ingen af politikerne ville dog garantere, at den nye skole bliver en realitet. Den beslutning afhænger af de igangværende budgetforhandlinger, som afsluttes i midten af september. Vedtager politikkerne at bygge en skole, vil der gå ca. 46 måneder fra beslutningen til den er klar til at tage imod elever.

Forældre efterlyser en løsning

Fra salen var der både ønsker om, at de to skoler på Islands Brygge skulle være under samme organisation for at sikre en mangfoldig sammensætning af elever, og forbehold over for ’stordrift’.

Der var dog tydelig enighed om, at begge løsninger var at foretrække frem for usikkerheden om kapaciteten nu.

Mange understregede desuden det uheldige i, at midlertidige pavilloner ofte bliver permanente og inddrager børnenes udearealer. Forældrene opfordrede politikerne til at også at overveje andre muligheder, når de midlertidige løsninger skal findes. Politikerne understregede, at dialogmødet faldt på det helt rigtige tidspunkt, og at de alle havde fået viden og input, som de ville tage med sig videre i budgetforhandlingerne. Som Jonas Bjørn sagde: De fremmødte i aften har indflydelse på processen. Det pres, som I forældre giver udtryk for, gør et kæmpe indtryk.