Dialogmøderne om den nye integrationspolitik – hvordan gik de?

Arrangøren af dialogmøderne om Københavns nye Integrationspolitik oplevede generelt, at der var mange konkrete og gode inputs, og at der var konstruktiv debat blandt deltagerne på de tre dialogmøder.

Møderne blev afholdt i april forskellige steder i København.

Input omkring Frikommunetiltag (Amager):

• Skab lønnede integrationsstillinger.

• Etabler et bydels-eksperimentarium på Amager.

• Fokuser på erhvervspraktik, der reelt understøtter jobs i lokale virksomheder – småjobs, flexjobs, deltidsjobs.

• Nedbryd forvaltningsbarrierer og etabler bydels-teams, der udvikler, tester og formidler nye tilgange, metoder og organiseringer

• Fokuser på at udvikle metoder, der reelt involverer borgerne selv i analyse og udvikling.

• Flyt økonomi fra dokumentation og “system” til lønkroner.

• Understøt lokalt iværksætteri, fx med risikovillig kapital og facilitering.

Opsamlingen på dialogmøderne er overleveret til de syv forvaltninger, som har taget forslagene med videre i udarbejdelsen af integrationspolitikken. Forslagene fra deltagerne bliver endvidere drøftet af to nye ekspertråd, Integrationsrådet og Medborgerforum, som skal kvalificere borgerforslagene og rådgive ift. den nye Integrationspolitik 2019-22. Du kan læse Opsamling på dialogmøderne HER og på hjemmesiden www.kk.dk/bydind.

Ekstern høringsproces er planlagt fra d. 14. august – 19. september. Her har alle mulighed for at kommentere på den konkrete politik.

 

 

Opsamling på dialogmøderne