Bydelsplanen i høring hen over sommeren

Bydelsplanen for Amager Vest er i høring hen over sommeren. Her har lokalråd, ældreråd, områdeløft og naturligvis borgerne i Amager Vest mulighed for at give deres kommentar til lokaludvalgets ideer og prioriteringer.

I Bydelsplanen kan du læse, hvordan dine ideer er blevet brugt. Du kan også se de fyrtårnsprojekter, som lokaludvalget har udpeget.

 

Fyrtårnsprojekter:

AMAGER FÆLLEDAdgang til fælleden og synlighed; fordi det er vigtigt, at fl ere mennesker skal se værdi i og benytte fælle den og dermed være med til at sikre fælledens overlevelse.

DEN BÆREDYGTIGE BYDELGrønne tage; fordi det er et simpelt, men effektivt redskab til at skabe et bedre bymiljø og samtidig fastholder Amager Vest som Københavns grønneste bydel.

DEN DYNAMISKE BYDELNjalsgade som bystrøg; fordi det skaber sammenhæng mellem Islands Brygge, Ørestad Nord og Sundholmskvarteret, og fordi det i forbindelse med byggeriet på Faste Batteri vil være oplagt at udvikle Njalsgade samtidig.

Bydelens sti; fordi det med ét slag binder bydelens forskellige bykvarterer sammen og åbner beboernes øjne for de nære, men oversete kvaliteter i nabokvartererne.

BYDELEN FOR ALLEGrønne oaser; fordi en begrønning og bedre muligheder for sociale aktiviteter vil gøre en stor forskel i bydelens mere udsatte kvarterer.

Tilgængelighedspulje; fordi det vil gøre det lettere at fjerne de unødvendige barrierer, der gør det vanskeligt for en bred gruppe af bydelens borgere at bevæge sig ubesværet rundt.

BYDELSHUSLokalebørs – en netportal, hvor bydelens borgere kan reservere lokaler til fritidsaktiviteter og foreningsliv; fordi bydelen byder på så mange ressourcer og faciliteter, som ikke kommer i spil, og som kan styrke foreningslivet i bydelen.

Demokratiforum; fordi lokaludvalget spiller en vigtig rolle som bindeleddet mellem borgerne og politikerne på Rådhuset og kan etablere det direkte møde mellem parterne.

BYDELEN VED BRYGGENAktiv promenade; fordi den kan være med til at åbne byens øjne for de kvaliteter, der fi ndes længere sydpå end havnebadet, og fordi det vil skabe nye forbindelser mellem Københavns største grønne og blå kvaliteter.